CURSOS PARA NENOS
FOTOGRAFÍAS CURSOS
CURSO PARA MESTRES
INICIO
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TÓDALAS OBRAS
CONTRATACIÓN

        
No segundo dos cursos ademáis da construccións de títeres  sinxelos con material de reciclaxe, constrúense títeres con todo tipo de técnicas.  Impartense unhas sucintas clases teóricas sobre movementos e dramaturxia. A construcción de títeres é libre, e o final, cada un dos grupos nos que se divide a clase prepara unha breve obra da súa invención.
TÉCNICAS : Sombras, guante, varilla, Marotte e fío.
MATERIALES: Cartón, pasta de madeira,plástico, espuma, algoón, tea.

O terceiro dos cursos é unha ampliación do curso "A" de trinta horas, polo que tan só será posible impartilo a mestres que participaran nun curso anterior. Nel construénse marionetas máis complexas e con mecánismos e abóndase na manipulación. Dende o comenzo prepárase unha montaxe única para  tódolo grupos nos que se divide o curso  polo que os bonecos que se fagan  serán dende un principo os personaxes que a obra precisa.
TÉCNICAS : Vaciado, articulacións, mecanismos para o movemento de boca e ollos.
DRAMATURXIA E MANIPULACIÓN.
CURSOS IMPARTIDOS
COMPAÑÍA
CURSO EXPRESS DE 3  HORAS
CURSO DE 2  O TRES DÍAS Y 6 HORAS
No segundo dos cursos ademais da construcción de títeres  con material escolar incluése material de reciclaxe e algúns modelos máis complexos que no curso de tres horas.
Técnicas : Sombras, guante, varilla, Marotte e fío.
Materiais : Cartón, pasta de madeira,plástico, espuma, algodón, tea.
CURSO "B" AMPLIACIÓN /  30 HORAS
No terceiro dos cursos  ademáis de construir títeres os nenos dirixidos polo monitor  escriben unha obra de non máis de cinco minutos e a representan como fin de curso.
Técnicas : Guante, sombra, variña, marotte, luva.
Materiais : Cartón, algodón, espuma, etc.
É unha clase lúdica na que os rapaces son quen de construír unha ou varias marionetas segundo o tipo de técnica que elixan.
Os modelos presentados son fáciles de construir e están diseñados para que se podan realizar con material escolar, tesoiras, pegamento, clips, gomas elásticas, papel adhesivo etc.
Técnicas:  Sombra, luva, variña.
CURSOS