CURSOS PARA PROFESORES
FOTOGRAFÍAS CURSOS
CURSILLO PARA NIÑOS
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TODAS LAS OBRAS
CONTRATACIÓN

        
No segundo dos cursos ademáis da construccións de títeres  sinxelos con material de reciclaxe, constrúense títeres con todo tipo de técnicas.  Impartense unhas sucintas clases teóricas sobre movementos e dramaturxia. A construcción de títeres é libre, e o final, cada un dos grupos nos que se divide a clase prepara unha breve obra da súa invención.
TÉCNICAS : Sombras, guante, varilla, Marotte e fío.
MATERIALES: Cartón, pasta de madeira,plástico, espuma, algoón, tea.

O terceiro dos cursos é unha ampliación do curso "A" de trinta horas, polo que tan só será posible impartilo a mestres que participaran nun curso anterior. Nel construénse marionetas máis complexas e con mecánismos e abóndase na manipulación. Dende o comenzo prepárase unha montaxe única para  tódolo grupos nos que se divide o curso  polo que os bonecos que se fagan  serán dende un principo os personaxes que a obra precisa.
TÉCNICAS : Vaciado, articulacións, mecanismos para o movemento de boca e ollos.
DRAMATURXIA E MANIPULACIÓN.
CURSOS IMPARTIDOS
COMPAÑÍA
CURSO BÁSICO DE 12 HORAS
En la actualidad tenemos proyectados tres cursos para maestros. El primeiro de 12 horas está enfocado coma iniciación, solo es de construcción, y se enseñan modelos básicos y sencillos de títeres aptos para  realizar como trabajo de aulas en  los colegios.
TÉCNICAS : Sombra, guante y varilla.
MATERIALES : Cartón, plástico, madera, espuma, algodón, tela y material de deshecho.
CURSO "A"  DIFICULTADE  MEDIA /  30 HORAS
En el segundo  curso,  además de la construcción de títeres  sencillos con material de reciclaje, se aprende a construír títeres con todo tipo de técnicas.  Se imparten unas sucintas clases teóricas sobre manipulación y dramaturgia. El proceso de construcción de títeres es libre, al final, cada uno de los grupos en los que se divide la clase prepara una breve obra de su  invención.
TÉCNICAS : Sombras, guante, varilla, Marotte e hilo.
MATERIALES: Cartón, espuma, plástico, tela algodón, etc.
CURSO "B" AMPLIACIÓN /  30 HORAS
El tercero de los cursos es una ampliación del curso "A" de treinta horas, por lo que tan solo será posible impartilo a profesores  que participaran en el segundo curso. En él se construyen  marionetas más complejas y con mecánismos. Se abunda en la manipulación y  desde el comienzo se prepara un montaje único para  todos los grupos en los que se divide el curso  por lo que los muñecos  que se hagan  serán desnde un principo los personajes que la obra precisa.
TÉCNICAS : Vaciado, articulacioness, mecanismos para los movemientos de boca y ollos.
DRAMATURGIA Y MANIPULACIÓN.
CURSOS