CURSOS PARA MESTRES
FOTOGRAFÍAS CURSOS
CURSILLO PARA NENOS
INICIO
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TÓDALAS OBRAS
CONTRATACIÓN

        
No segundo dos cursos ademáis da construccións de títeres  sinxelos con material de reciclaxe, constrúense títeres con todo tipo de técnicas.  Impartense unhas sucintas clases teóricas sobre movementos e dramaturxia. A construcción de títeres é libre, e o final, cada un dos grupos nos que se divide a clase prepara unha breve obra da súa invención.
TÉCNICAS : Sombras, guante, varilla, Marotte e fío.
MATERIALES: Cartón, pasta de madeira,plástico, espuma, algoón, tea.

O terceiro dos cursos é unha ampliación do curso "A" de trinta horas, polo que tan só será posible impartilo a mestres que participaran nun curso anterior. Nel construénse marionetas máis complexas e con mecánismos e abóndase na manipulación. Dende o comenzo prepárase unha montaxe única para  tódolo grupos nos que se divide o curso  polo que os bonecos que se fagan  serán dende un principo os personaxes que a obra precisa.
TÉCNICAS : Vaciado, articulacións, mecanismos para o movemento de boca e ollos.
DRAMATURXIA E MANIPULACIÓN.
CURSOS IMPARTIDOS
COMPAÑÍA
CURSO BÁSICO DE 12 HORAS
Na actualidade temos proxectados tres cursos para mestres. O primeiro de 12 horas está enfocado coma iniciación, só é de construcción, e se enseñan modelos básicos e sinxelos de títeres aptos para  realizar como traballo de aulas nos colexios.
TÉCNICAS : Sombra, guante e varilla.
MATERIAIS : Cartón, plástico, madeira, espuma, algodón, tea e materias de desfeita.
CURSO "A"  DIFICULTADE  MEDIA /  30 HORAS
No segundo  curso,  ademáis da construccións de títeres  sinxelos con material de reciclaxe, constrúense títeres con todo tipo de técnicas.  Impartense unhas sucintas clases teóricas sobre manipulación e dramaturxia. O proceso de construcción de títeres é libre, ó final, cada un dos grupos nos que se divide a clase prepara unha breve obra da súa invención.
TÉCNICAS : Sombras, guante, varilla, Marotte e fío.
MATERIAIS: Cartón, espuma, plástico, tea algodón, etc.
CURSO "B" AMPLIACIÓN /  30 HORAS
O terceiro dos cursos é unha ampliación do curso "A" de trinta horas, polo que tan só será posible impartilo a mestres que participaran nun curso anterior. Nel construénse marionetas máis complexas e con mecánismos. Abóndase na manipulación e  desde o comenzo prepárase unha montaxe única para  tódolo grupos nos que se divide o curso  polo que os bonecos que se fagan  serán dende un principo os personaxes que a obra precisa.
TÉCNICAS : Baleirado, articulacións, mecanismos para o movemento de boca e ollos.
DRAMATURXIA E MANIPULACIÓN.
CURSOS