CURSOS PARA NIÑOS
FOTOGRAFÍAS CURSOS
CURSO PARA PROFESORES
INICIO
INICIO
OBRAS EN CARTEL
TODAS LAS OBRAS
CONTRATACIÓN

        
No segundo dos cursos ademáis da construccións de títeres  sinxelos con material de reciclaxe, constrúense títeres con todo tipo de técnicas.  Impartense unhas sucintas clases teóricas sobre movementos e dramaturxia. A construcción de títeres é libre, e o final, cada un dos grupos nos que se divide a clase prepara unha breve obra da súa invención.
TÉCNICAS : Sombras, guante, varilla, Marotte e fío.
MATERIALES: Cartón, pasta de madeira,plástico, espuma, algoón, tea.

O terceiro dos cursos é unha ampliación do curso "A" de trinta horas, polo que tan só será posible impartilo a mestres que participaran nun curso anterior. Nel construénse marionetas máis complexas e con mecánismos e abóndase na manipulación. Dende o comenzo prepárase unha montaxe única para  tódolo grupos nos que se divide o curso  polo que os bonecos que se fagan  serán dende un principo os personaxes que a obra precisa.
TÉCNICAS : Vaciado, articulacións, mecanismos para o movemento de boca e ollos.
DRAMATURXIA E MANIPULACIÓN.
CURSOS IMPARTIDOS
COMPAÑÍA
CURSO EXPRESS DE 3  HORAS
CURSO DE 2  O TRES DÍAS Y 6 HORAS
En el segundo de los cursos además de lña construcción de títeres  con material escolar se incluye material de reciclaje y algunos modelos más complejos que en el curso de tres horas.
Técnicas : Sombras, guante, varilla, Marotte e hilo.
Materiales : Cartón, pasta de madera,  plástico, espuma, algodón y tela.
CURSO "B" AMPLIACIÓN /  30 HORAS
En el tercero de los cursos  ademis de construir títeres los niños dirigidos por el monitor  escriben una obra de no más de cinco minutos y la representan como fin de curso.
Técnicas : Guante, sombra, varilla, marotte, guante.
Materiales : Cartón, algodón, espuma, etc.
Es una clase lúdica en la que los niños son capaces de construír una o varias marionetas según el  tipo de técnica que elijan.
Los modelos presentados son fáciles de construir y están diseñados para que se puedan realizar con material escolar, tijeras, pegamento, clips, gomas elásticas, papel adhesivo etc.
Técnicas:  Sombra, guante, varilla.
CURSOS